LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”

Strada Ştefan cel Mare, Nr. 198, Comuna Vânători-Neamţ, Judeţul Neamţ, cod 617500
Telefon / Fax: 0233 251004; E-mail: scprofvanatori@yahoo.com

ŢINTE STRATEGICE ŞI OBIECTIVE GENERALE

T.1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționalede școală tuturor beneficiarilor
T.2. Creșterea eficienței procesului instructiv - educativ prin valorizarea evaluării rezultatelor învățării
T.3. Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale eficiente
T.4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală
T.5. Implicarea mai accentuată a partenerilor educaţionali din comunitatea locală în soluţionarea problemelor şcolii.
T.6. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților.
T.7. Compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel European

Slogan: "PORȚI DESCHISE PENTRU TOȚI ELEVII, INDIFERENT DE ETNIE SAU RELIGIE"

Webmail login

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram