LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”

Strada Ştefan cel Mare, Nr. 198, Comuna Vânători-Neamţ, Judeţul Neamţ, cod 617500
Telefon / Fax: 0233 251004; E-mail: scprofvanatori@yahoo.com

VIZIUNEA

”Educația este cel mai puternic motor al schimbării sociale și al dezvoltării.”

Calitatea, echitatea și eficiența sunt cei trei piloni ai reformelor educaționale din ultimele decenii din Europa și din lume, care stau la baza construirii sistemelor de management și de asigurare a calității din fiecare instituție de învățământ europeană, inclusiv a celor din România. Aceste trei repere ale managementului educațional și ale calității educației din Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț sunt necesare atât pentru alinierea reală din punct de vedere educațional a școlii în sistemul educațional al Uniunii Europene, cât și pentru ca beneficiarii direcți ai acestei educații, absolvenții noștri să aibă șanse reale în competiția europeană a agricultorilor în care vor intra după terminarea școlii. Ne propunem o viziune pragmatică, dinamică, pentru a fi o școală de prestigiu a județului, a zonei de munte, apreciată de elevi, părinți, comunitatea locală, respectată de celelalte unități școlare pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate, eficient, care să asigure șanse egale tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în atingerea standardelor învățământului românesc și european.
Dorim să devenim un reper regional pentru învățământul agricol montan, care să se raporteze la standardele și strategiile europene și nevoilor locale.

Slogan: "PORȚI DESCHISE PENTRU TOȚI ELEVII, INDIFERENT DE ETNIE SAU RELIGIE"

Webmail login

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram